Samenwerking

We beschikken binnen ons kennisnetwerk over professionals die we desgewenst gericht organiseren op essentiële thema’s. Binnen een aanpak op maat kunnen we zo slim en strak toegevoegde waarde organiseren.

SAMENWERKING

We beschikken binnen ons kennisnetwerk over professionals die we desgewenst gericht organiseren op essentiële thema’s. Binnen een aanpak op maat kunnen we zo slim en strak toegevoegde waarde organiseren. Thema’s die aan de orde komen binnen het vorm geven van en/of actualiseren van vastgoedsturing en waarbij vaak behoefte ontstaat aan meer diepgang zijn bijvoorbeeld:

Investeren en verantwoord exploiteren
Inventariseren van de in- en uitgaande kasstromen en antwoord bieden op de vraag of de organisatie kan voldoen aan de diverse eisen die de financiële wereld en de belanghouders stellen.

Duurzaamheid
Welke ambities heeft de organisatie op het thema duurzaamheid en hoe zorgen we dat we kunnen sturen op deze doelstellingen ten aanzien van de huisvesting en de bedrijfsvoering.

Transformatieconcepten
Vanuit de nieuwe vraag in de (zorg)markt is er behoefte aan inzicht in de transformatie mogelijkheden van de huidige huisvesting. De wereld van het verkennen van vernieuwende concepten, met een verscheidenheid aan scenario’s biedt een verrijkend inzicht voor de juiste keuze binnen uw organisatie.

Inkoop
Gelet op de doorgaans significante kosten voor onderhoud, beheer en investeringen in projecten is een professioneel inkoopbeleid van belang. Beter inkopen levert een direct voordeel op en bovendien vraagt de maatschappij vandaag de dag om kostenbewustzijn.

Samenwerkingspartners

Met een focus op (organisaties en samenwerkingsverbanden gericht op) ouderen en mensen met een beperking. Vanuit passie, ambitie, visie, kwaliteit en ervaring in zowel de “harde” (vastgoed) kant als de “zachte” (mens, zorg en welzijn) kant. Guido werkt vooral in opdracht van: woningcorporaties, zorgorganisaties, gemeenten en kennisinstituten. Zie verder zijn website: www.guidoderuiter.nl