Portfolio

De veelzijdigheid van onze dienstverlening illustreren we graag aan de hand van een selectie van recente projecten..

Portfolio

De veelzijdigheid van onze dienstverlening illustreren we graag aan de hand van de volgende selectie van recente projecten:

Transformatie zorglocaties

Transformatie van een drietal zorglocaties naar nieuwe bestemmingen. Het realiseren van financiële toegevoegde waarde door innovatieve concepten te vertalen in concrete projecten en die te vermarkten (2009-2012).

Opdrachtgever: Zorgcoöperatie Nederland    Omvang: € 100.000.000

Exploitatie en beheer zorgvastgoedportefeuille

Het inrichten en begeleiden van de volledige vastgoedsturing op strategisch en tactisch niveau van een zeer gevarieerde portefeuille bestaande uit zorgvastgoed, landgoederen en dienstwoningen (2010-2012).

Opdrachtgever: Stichting Beheer Zorgvastgoed

Overdracht zorgvastgoedportefeuille

Vervreemden van de vastgoedportefeuille op grond van het samenstellen van deelportefeuilles aan verschillende zorginstellingen. Vanaf het opstellen van de uitgangspunten tot het inrichten projectorganisatie en het begeleiden van de uitvoering (2011 – 2012).

Opdrachtgever: Stichting Beheer Zorgvastgoed       Omvang: € 700.000.000

Verkoop zorgvastgoedportefeuille

Overdracht van kleinschalig zorgvastgoed naar private investeerders en marktpartijen(2012).

Opdrachtgever: Stichting Ankherplaats     Omvang: € 35.000.000

Opstellen strategisch huisvestingsplan

Vertaling van de zorgvisie naar maatregelen per locatie/gebouw voor de korte en lange termijn met behulp van verschillende instrumenten zoals marktanalyse, functionele analyse, beleidslabels, financiële doorrekening en scenarioanalyse (2012).

Opdrachtgever: Zinzia Zorggroep    Omvang: totale vastgoedportefeuille bestaande uit vier zorglocaties, dienstwoningen en landgoederen.

Nieuwbouw kinderdagcentrum MVG

Nieuwbouw van een kinderdagcentrum voor een kwetsbare gebruikersgroep (meervoudig gehandicapte kinderen), met verhuurbare kantoorruimten. De totale projectbegeleiding vanaf initiatieffase tot en met de oplevering, met speciaal aandacht voor inspirerende samenwerking, Life Cycle Costs in de praktijk en aanbesteding op basis van prestatie-uitgangspunten (2012-2014).

Opdrachtgever: Stichting Sherpa   Omvang: 2.500 m2 (€ 5.800.000)

Nieuwbouw verpleeghuis PG

Het begeleiden van de totstandkoming van zorgvisie en de vertaling naar een programma van eisen voor de vervangende nieuwbouw van een verpleeghuis, gevolgd door het inrichten en begeleiden van de ontwerpfase(in uitvoering).

Opdrachtgever: Zinzia Zorggroep    Omvang: 7.000 m2

Aanpassing verpleeghuis PG

Het faciliteren van de omschakeling naar een andere cliëntgroep door de nieuwe ruimtebehoefte te inventariseren en deze te vertalen naar een programma van eisen (in uitvoering).

Opdrachtgever: Zinzia Zorggroep