Geelhoed & Peekstok

Geelhoed & Peekstok ondersteunt organisaties bij huisvestingsvraagstukken in de zorgsector (Care), het maatschappelijk vastgoed (Onderwijs), het publieke domein (Gemeenten) en de corporatiesector (Wonen).

Maatwerk in kernactiviteiten

Om een duurzame en verantwoorde opbouw en exploitatie van de vastgoedportefeuille tot stand te brengen, is het van belang om de missie, visie en strategie te verbinden met de dagelijkse praktijk. Op elk niveau hebben we verschillende instrumenten ontwikkeld om het beoogde resultaat te bereiken.

Kernactiviteiten

Werkwijze

De vorm van onze advisering en begeleiding wordt voor een belangrijk deel bepaald door de specifieke opgave van de opdrachtgever in een gedragen plan van aanpak te beschrijven . Bij deze werkwijze hanteren we een aantal generieke kernwaarden, die in de huidige praktijk van meerwaarde blijken te zijn.

Werkwijze

Samenwerking

We beschikken binnen ons kennisnetwerk over professionals die we desgewenst gericht organiseren op essentiële thema’s. Binnen een aanpak op maat kunnen we zo slim en strak toegevoegde waarde organiseren.

Samenwerking

GEELHOED & PEEKSTOK

Geelhoed & Peekstok ondersteunt organisaties bij huisvestingsvraagstukken in de zorgsector (Care), het maatschappelijk vastgoed (onderwijs), het publieke domein (Gemeenten) en de corporatiesector (Wonen). Onze hoofdactiviteit is het ontwikkelen en implementeren van een toekomstbestendige, duurzame exploitatie van de vastgoedportefeuille in een resultaatgerichte samenwerking. Dit op grond van de missie, visie en strategie van de opdrachtgever.

We onderscheiden daarbij drie niveaus binnen de vastgoedsturing waarbij we op grond van trends en ontwikkelingen toewerken naar passende oplossingen voor de specifieke opgave :

  • strategisch niveau, strategisch vastgoedbeleid, het samenstellen van de ideale portfolio
  • tactisch niveau, het asset management, voor welke transformatie staat de organisatie
  • operationeel niveau, deelprojecten en implementatie van de gemaakte keuzes.

Met een projectmatige aanpak ontsluiten en delen we de kennis en kunde binnen de organisatie.

Maatwerk bij de uitwerking en interactieve participatie van de direct betrokken medewerkers vormen belangrijke uitgangspunten. Op deze wijze ontstaat een mooie basis voor het succesvol implementeren van de ideale portfolio voor de specifieke huisvestingsopgave van de opdrachtgever!

ONZE MISSIE

“Wij leveren een bijdrage aan een toekomstbestendige, duurzame exploitatie van vastgoedportefeuilles, vanuit de missie, visie en strategie van de opdrachtgever.”

 

 

 

Morgen is anders dan vandaag. Organiseer mensen in meedenken en doen, op weg naar juiste waarden. Morgen is vandaag.

Ruud Geelhoed

……………creatieve oplossingen mogelijk maken door een zorgvuldige voorbereiding ……………………..

Rien Peekstok